Vendor Information for VU#210409

Multiple FTP clients contain directory traversal vulnerabilities

 • VendorStatusDate NotifiedDate Updated
 • NcFTP SoftwareAffected05 Dec 200219 Dec 2002
 • Sun Microsystems Inc.Affected05 Dec 200209 Dec 2002
 • IBMNot Affected05 Dec 200219 Dec 2002
 • Openwall GNU/*/LinuxNot Affected05 Dec 200209 Dec 2002
 • Apple Computer Inc.Unknown05 Dec 200205 Dec 2002
 • BSDIUnknown05 Dec 200205 Dec 2002
 • Cray Inc.Unknown05 Dec 200205 Dec 2002
 • Data GeneralUnknown05 Dec 200205 Dec 2002
 • F5 NetworksUnknown05 Dec 200205 Dec 2002
 • FreeBSDUnknown05 Dec 200205 Dec 2002
 • FujitsuUnknown05 Dec 200205 Dec 2002
 • Guardian Digital Inc. Unknown05 Dec 200205 Dec 2002
 • Hewlett-Packard CompanyUnknown05 Dec 200205 Dec 2002
 • Juniper NetworksUnknown05 Dec 200205 Dec 2002
 • Microsoft CorporationUnknown05 Dec 200205 Dec 2002
 • MontaVista SoftwareUnknown05 Dec 200205 Dec 2002
 • NEC CorporationUnknown05 Dec 200205 Dec 2002
 • NetBSDUnknown05 Dec 200205 Dec 2002
 • NokiaUnknown05 Dec 200205 Dec 2002
 • OpenBSDUnknown05 Dec 200205 Dec 2002
 • publicfileUnknown05 Dec 200219 Dec 2002
 • SequentUnknown05 Dec 200205 Dec 2002
 • SGIUnknown05 Dec 200219 Dec 2002
 • Sony CorporationUnknown05 Dec 200205 Dec 2002
 • SuSE Inc.Unknown05 Dec 200205 Dec 2002
 • The SCO Group (SCO Linux)Unknown05 Dec 200205 Dec 2002
 • The SCO Group (SCO UnixWare)Unknown05 Dec 200205 Dec 2002
 • UnisysUnknown05 Dec 200205 Dec 2002
 • Wind River Systems Inc.Unknown05 Dec 200205 Dec 2002
 • WirexUnknown05 Dec 200205 Dec 2002
 • WU-FTPD Development GroupUnknown05 Dec 200205 Dec 2002