Vendor Information for VU#875073

Kerberos administration daemon vulnerable to buffer overflow

 • VendorStatusDate NotifiedDate Updated
 • Apple Computer Inc.Affected24 Oct 200230 Oct 2002
 • ConectivaAffected24 Oct 200206 Nov 2002
 • DebianAffected24 Oct 200208 Nov 2002
 • FreeBSDAffected24 Oct 200213 Nov 2002
 • Gentoo LinuxAffected-08 Nov 2002
 • Hewlett-Packard CompanyAffected24 Oct 200214 Feb 2003
 • IBMAffected24 Oct 200214 Feb 2003
 • KTH KerberosAffected24 Oct 200230 Oct 2002
 • MandrakeSoftAffected24 Oct 200208 Nov 2002
 • MIT Kerberos Development TeamAffected24 Oct 200230 Oct 2002
 • NetBSDAffected24 Oct 200230 Oct 2002
 • OpenBSDAffected24 Oct 200208 Nov 2002
 • Red Hat Inc.Affected24 Oct 200207 Nov 2002
 • Sorceror LinuxAffected-14 Feb 2003
 • BSDINot Affected24 Oct 200224 Oct 2002
 • Cray Inc. Not Affected24 Oct 200208 Nov 2002
 • Microsoft CorporationNot Affected24 Oct 200230 Oct 2002
 • Openwall GNU/*/Linux Not Affected24 Oct 200230 Oct 2002
 • Sun Microsystems Inc.Not Affected24 Oct 200208 Nov 2002
 • SuSE Inc. Not Affected24 Oct 200230 Oct 2002
 • XeroxNot Affected24 Oct 200225 Feb 2003
 • AlcatelUnknown24 Oct 200230 Oct 2002
 • AT&TUnknown24 Oct 200230 Oct 2002
 • AvayaUnknown24 Oct 200230 Oct 2002
 • Cisco Systems Inc.Unknown24 Oct 200230 Oct 2002
 • Computer AssociatesUnknown24 Oct 200230 Oct 2002
 • D-Link SystemsUnknown24 Oct 200230 Oct 2002
 • Data GeneralUnknown24 Oct 200230 Oct 2002
 • F5 NetworksUnknown24 Oct 200230 Oct 2002
 • FujitsuUnknown24 Oct 200230 Oct 2002
 • Guardian Digital Inc. Unknown24 Oct 200230 Oct 2002
 • IntelUnknown24 Oct 200230 Oct 2002
 • Juniper NetworksUnknown24 Oct 200230 Oct 2002
 • LucentUnknown24 Oct 200230 Oct 2002
 • MontaVista SoftwareUnknown24 Oct 200230 Oct 2002
 • MultinetUnknown24 Oct 200230 Oct 2002
 • NEC CorporationUnknown24 Oct 200230 Oct 2002
 • Network ApplianceUnknown24 Oct 200230 Oct 2002
 • Nortel NetworksUnknown24 Oct 200230 Oct 2002
 • SequentUnknown24 Oct 200230 Oct 2002
 • SGIUnknown24 Oct 200230 Oct 2002
 • Sony CorporationUnknown24 Oct 200230 Oct 2002
 • The SCO Group Unknown24 Oct 200230 Oct 2002
 • Unisphere NetworksUnknown24 Oct 200230 Oct 2002
 • UnisysUnknown24 Oct 200230 Oct 2002
 • WirexUnknown24 Oct 200230 Oct 2002